Showing all 2 results

Sale!

Doitsu Shiro Utsuri

Doitsu Shiro Utsuri (#DSU1089)

$1,800.00

BREEDER: KODA SEX: UNKNOWN LENGTH: 22 IN TEXT OR CALL (559) 905-5188 OR (559) 905-5189 TO RESERVE KOI. 50% DEPOSIT REQUIRED.

Sale!

Doitsu Shiro Utsuri

Doitsu Shiro Utsuri (#DSU1092)

$1,500.00

BREEDER: KODA SEX: UNKNOWN LENGTH: 22 IN TEXT OR CALL (559) 905-5188 OR (559) 905-5189 TO RESERVE KOI. 50% DEPOSIT REQUIRED.